Momentálna obsadenosť OC NIŽNÁ je nasledovná:

Priestory na prenájom /voľné/ - 416.22 m2
Sektor A /príz. A106 - 18.43 m2 A107 - 17.83 m2 A110 - 63.40 m2 A111 - 33.60 m2
Sektor B /príz. B112 - 40.20 m2 B111 - 6.82 m2 B101 - 95.90 m2 B105/2 - 40.70 m2
Sekor D /1.posch. D207 - 105 m2
Sektor E /1.posch. E201 - 54.50 m2 E202 - 10.70 m2

Priestory prenajaté /viac informácií poskytneme e-mailom/
Rozmery prenajatých priestorov:
143.80 m2 47.73 m2 114.21 m2 117.60 m2 101.46m2 95.90 m2
113.91 m2 39.09 m2 12.70 m2 99.57 m2 82 m2 57 m2

Legenda sektorov: